facebook Google+ YouTube
512 747 243

STUDNIE GŁĘBINOWE  

Oferujemy usługi typu wiercenie studni głębinowych dla właścicieli domów jednorodzinnych, domków letniskowych oraz ogródków działkowych. Odbiorcami naszych usług są także osoby prowadzące działalność gospodarczą, w których występuje wysokie zapotrzebowanie na wodę. Współpracujemy także z większymi odbiorcami przemysłowymi, gdzie wodę ze studni głębinowej wykorzystuje się do procesów technologicznych.

Studnie Polskie - to się Opłaca !!!

Zacznij Oszczędzać z Naszą Wodą
studnie-głębinowe

Studnia Głębinowa to darmowa woda i duża oszczędność

Korzystanie z własnego ujęcia wody to praktyczne rozwiązanie oraz duża oszczędność,warto więc rozważyć studnie jako alternatywę dla sieci wodociągowej.Własna studnia głębinowa zapewnia często wodę dużo lepszej jakości oraz gwarantuje nam niezależność od dostaw wody przez zakład wodociągowy.Studnie głębinowe są doskonałym rozwiązaniem doprowadzenia wody do domu i na budowę, warto je mieć nawet wówczas gdy już korzystamy z sieci wodociągowej, bo może służyć do podlewania ogrodu, mycia samochodu, napełniania basenu czy też innych prac.Własne studnie głębinowe to sposób na obniżenie rachunków za wodę zatem skorzystaj już dziś i skontaktuj się z nami.

 

ETAPY WYKONANIA STUDNI GŁĘBINOWEJ


Na każdym z poniższych etapów nasza firma oferuję bezpłatne konsultacje i doradztwo
 

1. Wyznaczenie miejsca lokalizacji studni głębinowej

- Spotkanie inwestora z naszym pracownikiem na działce w celu ustalenia dogodnego miejsca wiercenia studni głębinowej oraz terminu wykonania odwiertu.

- Przyjazd wiertnicy.

 
2. Wykonanie odwiertu studni
 
 - Wiercenie studni głębinowej rozpoczynamy od wykonania odwiertu o średnicy 220 mm pod stalową rurę osłonową (w warstwach sypkich, niestabilnych)  w celu odcięcia wód gruntowych.

 - Wykorzystując 5 calowy dolny młotek z koronką 160 mm lub gryzera (w zależności od rodzaju gruntu) dowiercamy się do warstwy wodonośnej, aż do uzyskania wystarczającej wydajności studni głębinowej.

3. Montaż kolumny studziennej
 
 - Zabudowanie odwiertu kolumną rur studziennych (pełnych i filtracyjnych) PCV z atestem.

4. Żwirowanie i uszczelnienie otworu
 
 - Przestrzeń pierścieniową pomiędzy filtrami a ścianą odwiertu wypełniamy żwirem filtracyjnym, nad którym będzie wykonany pierścień zabezpieczający z compactonitu w celu odcięcia wód gruntowych i opadowych.

5. Pompowanie oczyszczające i pomiar wydajności studni głębinowej
 
 - Po wykonaniu powyższych czynności następuje pompowanie oczyszczające do momentu uzyskania czystej wody, co pozwala nam na określenie wydajności studni oraz głębokości lustra wody statycznego i dynamicznego.

6. Dobór pompy głębinowej i zabezpieczenie studni głębinowej

- dobór pompy dokonuje się po ustaleniu m.in. takich czynników jak: głębokości i wydajności studni głębinowej oraz zapotrzebowanie klienta na wodę

- zabezpieczenie studni do momentu wykonania dalszych prac instalatorskich

7. Przyłącze czyli ,, Studnia pod klucz”

Na życzenie klienta nasza firma oferuje usługi kompleksowe

Ostatnim etapem jest wykonanie przyłącza do budynku inwestora w skład czego wchodzą:
 
- montaż pompy głębinowej oraz szwedzkiego złącza (bezkręgowe,zobacz opis poniżej),
 
- wkopanie poziomego rurociągu na głębokość poniżej strefy przemarzania i wprowadzenie do budynku,

 
 - montaż armatury: zbiornik przeponowy, pięciozłącze, manometr, zawór zwrotny, stycznik itp.
 

Po zakończeniu prac inwestorowi pozostaje już tylko cieszyć się krystalicznie czystą wodą z własnego źródła, a dla nas zadowolony klient to satysfakcja i kolejny powód do dumy.
 

Zapewniamy:

 • Dokumentacje prawną niezbędną do rozpoczęcia wiercenia studni głębinowej.
 • Pełny projekt prac geologicznych.
 • Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.
 • Doradztwo uprawnionych geologów.
 • Odwiert próbny.
 • Proces wiercenia z opcją gwarancji znalezienia wody.
 • Zabezpieczenie studni głębinowej poprzez rury PCV i filtry.
 • Badanie jakości wody pobranej ze studni głębinowej.
 • Pełną dokumentację powykonawczą projektu.
 • Układ sterowniczo-zasilający do dozowania i kontroli wody studziennej.
 • 2 lata gwarancji na wywiercone przez nas studnie głębinowe.

PRZYŁĄCZE SZWEDZKIE czyli OBUDOWA STUDNI TYPU SZWEDZKIEGO

Nasza firma działa również profesjonalnie w dziedzinie instalacji.Wykonujemy m.in.przyłącza wody do budynku,w tym celu proponujemy klientowi znakomite rozwiązanie tzw." przyłącze (łącze) szwedzkie ", " adapter studni głębinowej " lub " zawór szwedzki "

Zalety takiego przyłącza to :

- jest tańsze :brak betnowych kręgów oraz ciężkiego dekla oraz uniknięcie prac ziemnych,
- prosty i szybki montaż/demontaż pompy głębinowej w odwiercie (pompa zabezpieczona przed kradzieżą),
- adapter zapewnia szczelny i prosty przepust przez orurowanie,który nie dopuszcza do przedostania się zanieczyszczonej wody powierzchniowej do studni głębinowej,
- złącze pompy głębinowej wraz z rurociągiem jest zakopane poniżej strefy zamarzania dzięki temu nawet w czasie wielkich przymrozków nie ma obawy o niebezpieczeństwo związane z zamrożeniem,

   

Poniżej kilka zdjęć podczas wykonywania takiego przyłącza, więcej zdjęć znajdziecie państwo w zakładce
"Nasze realizacje"


     

       

       rys.1.Schemat budowy studni głębinowej

     
     Regulacje prawne

       Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa studnia
       głębinowa
może być wiercona:

 
 • 5 metrów od granicy działki jak również studni wspólnej na granicy działek
 • 7.5 metra od osi rowu przydrożnego,
 • 15 metrów od budynków inwentarskich i związanych z nim silosów, szczelnych zbiorników na gnojowicę, kompostowników oraz szamba
 • 30 metrów od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu oczyszczone biologicznie
 • 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.


rys.2.Schemat przyłącza studni z zastosowaniem szwedzkiej złączki