facebook Google+ YouTube
666 603 666

Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o.

Wykonanie i uzbrojenie odwiertu dla ujęcia wody do celów podlewania zieleni i zasilenia technologii wraz z wykonaniem projektu robót geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodno-prawnego i uzyskaniem zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Bochni.

pobierz referencje w wersji pdf
opublikowano: 09.06.2015