facebook Google+ YouTube
512 747 243

Smog nad miastami

Alarm smogowy w miastach

Smog to chmura zanieczyszczeń, unosząca się szczególnie nad dużymi miastami. Wtedy w powietrzu znajdują się pyły i gazy pochodzące ze spalin samochodowych, zakładów przemysłowych i spalania węgla w piecach. Utrzymywaniu się smogu sprzyja bezwietrzna, wyżowa pogoda, a także zagłębienia terenu.

Zdaniem ekspertów na zły stan powietrza wpływają przede wszystkim nieekologiczne piece i spalanie materiałów opałowych złej jakości. Emisja spalin samochodowych również ma jednak niemałe znaczenie. Eksperci oceniają udział transportu samochodowego w miastach na od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent.

Dofinansowanie do termomodernizacji budynków jednorodzinnych powinno również obejmować zmianę ogrzewania na Pompę Ciepła, która jest urządzeniem w pełni ekologicznym. W procesie wytwarzania ciepła nie występują żadne negatywne zjawiska mogące choćby w najmniejszym stopniu degradować środowisko.Nie występuje tu wydzielanie spalin, czy innych związków chemicznych, jak ma to miejsce w procesie ogrzewania innymi materiałami, takimi jak: olej opałowy, gaz ziemny, węgiel kamienny czy koks. Pompa ciepła nie wymaga w trakcie pracy podłączenia do komina ani do instalacji wentylacyjnej. Jej wpływ na środowisko można porównać jedynie z ogrzewaniem elektrycznym, ale koszty eksploatacyjne zdecydowanie przemawiają na korzyść pomp ciepła.

Norma emisji pyłu zawieszonego w powietrzu
Dopuszczalna średnia dobowa norma emisji pyłu zawieszonego w powietrzu PM10 to 50 mikrogramów na metr sześcienny. Przekroczenie wartości progowej 200 mikrogramów na metr sześc. musi być podane do publicznej wiadomości, natomiast przekroczenie 300 mikrogramów na metr sześcienny oznacza stan alarmowy, kiedy należy starać się ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu.

Indeks jakości powietrza wyszczególnia sześć stopni:
Bardzo dobra - przy stężeniu poniżej 20 mikrogramów
Dobra - przy stężeniu 21 - 60 mikrogramów
Umiarkowana - 61-100 mikrogramów
Dostateczna - 101-140 mikrogramów
Zła - przy stężeniu 141-200 mikrogramów
Bardzo zła - powyżej 200 mikrogramów, przekroczenie 300 mikrogramów pyłu na metr sześcienny oznacza alarm smogowy.


 

Dodano: 30.01.2017 Kategoria Pompy Ciepła